ŽACÍ ADAPTÉR 375plus

Vysokootáčkový sklízecí adaptér řady 375plus seče rychle a bez kompromisů.
10 nožových rotorů umožňuje využívání pro nejrůznější plodiny.

MÄHVORSATZ 375plus

Der Erntevorsatz der 375plus-Serie mäht mit hoher Drehzahl schnell und kompromisslos.
10 Mährotoren ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichstem Erntegut.

Inovativní šířka 7,5 m

Vysokootáčkový sklízecí adaptér 375plus seče rychle a bez kompromisů.
10 nožových rotorů umožňuje využívání pro nejrůznější plodiny - zcela nezávisle na rozteči řádků. Díky této řádkově nezávislé sklízecí technice lze na pole najíždět z libovolné strany, což je důležité především u polehlé kukuřice. Rovnoměrné přivádění sklízených plodin v podélném směru do řezacího agregátu a jejich čisté skládání do svazků ve stupňovitých vkládacích bubnech umožňují plné vytížení Vaší samojízdné sklízecí řezačky. Řada 300pluszajišťuje maximální produktivitu a kvalitu řezání při jakékoliv šířce bubnu řezačky.

7,5 m Innovation

Der Erntevorsatz 375plus mäht mit hoher Drehzahl schnell und kompromisslos.
10 Mährotoren ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichstem Erntegut – ganz unabhängig vom Reihenabstand. Dank dieser reihenunabhängigen Erntetechnik kann das Feld von jeder Seite angefahren werden, besonders wichtig bei Lagermais. Die gleichmäßige Zufuhr der Erntefrüchte in Längsrichtung zum Häckselaggregat und die saubere Bündelung durch die speziellen Stufenfördertrommeln erlauben eine volle Auslastung Ihres Feldhäckslers. Die 300plus-Serie bietet höchste Produktivität bei maximaler Häckselqualität in jeder Häckseltrommelbreite.

Možnosti využití

Řada KEMPER 300plus : využitelná v každé roční době.

Adaptéry KEMPER se vyznačují vysokou rentabilitou a širokými možnostmi využití. Pomocí žacích adaptérů KEMPER lze sklízet mnoho tenkostébelnatých polních plodin určených pro získávání píce a výrobu bioplynu. Řádkově nezávislý sklízecí systém s rychloběžnými nožovými rotory umožňuje bezproblémové odřezávání v celé pracovní šířce i v extrémních sklizňových podmínkách. Nožové rotory s vyměnitelnými segmenty a speciálními ozuby vytvářejí předpoklady pro ideální výsledky sklizně.

Einsatzmöglichkeiten

Die KEMPER 300plus Serie: zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.

Hohe Rentabilität und breite Einsatzvielfalt zeichnen die KEMPER Vorsätze aus. Viele dünnstängelige Feldfrüchte zur Futtergewinnung und Biogasproduktion können mit den KEMPER Mähvorsätzen geerntet werden. Selbst unter schwierigsten Erntebedingungen ermöglicht ein reihenunabhängiges Erntesystem mit schnell laufenden Mährotoren das störungsfreie Abschneiden über die gesamte Arbeitsbreite. Die Sägerotoren mit auswechselbaren Segmenten und speziellen Räumern schaffen die Voraussetzung für beste Ernteergebnisse.

Přeprava stroje

Transport der Maschine

Na cestě k úspěchu

Boční žací jednotky modelu 345plus, 360plus a 375plus jsou hydraulicky sklopné na přepravní šířku 3 m resp. na 3,3 m u modelu 390plus. Skládatelný ochranný kryt je  u modelu 345plus a 360plus vybaven směrovými a obrysovými světly. Počínaje modelem 375plus  je osvětlení  integrováno ve sklopných křídlech stroje.

Malá transportní šířka a inteligentní sklápění žacího adaptéru zajišťují dokonalý výhled.

 
Jistota a bezpečnost - to je Kemper

Řada 300plus nepředstavuje inovaci pouze na poli, žací adaptéry sbírají plusové body i v silničním provozu. Komfortní podpěrné kolo zajišťuje automaticky maximální bezpečnost a splňuje nejvyšší požadavky obecné vyhlášky o silničním provozu. Přepravu usnadňuje i dokonalý výhled na silnici, vysoká obratnost a optimální hmotnost. Při sklápění se na stroj z boku zcela automaticky natáhnou dvě bezpečnostní plachty. Samočinně se připojí i integrované osvětlení. Nepříjemná manuální montáž a demontáž již patří do minulosti. Šetří se drahocenný čas, řidič nemusí sestupovat ze stroje a samojízdná sklízecí řezačka může rychleji zahájit práci na poli, což zvyšuje produktivitu. Komfortní podpěrné kolo Kemper je v nabídce pro osmi, deseti a dvanáctiřádkové žací adaptéry konstrukční řady 300plus určené pro montáž na řezačky Claas.

Auf Erfolgskurs

Die äußeren Mäheinheiten des 345plus, 360plus und 375plus sind hydraulisch einklappbar auf 3 m bzw. des 390plus auf 3,3 m Transportbreite. Der zusammenfaltbare Unfallschutz ist  beim 345plus und 360plus mit Blink- und Positionsleuchten ausgerüstet. Ab dem 375plus  ist die Beleuchtung  als einklappbarer Flügel, in der Maschine integriert.

Die geringe Transportbreite und die intelligente Klappung des Mähvorsatzes bieten eine perfekte Sicht.

 
Mit Sicherheit Kemper

Nicht nur auf dem Feld ist die 300plus-Serie eine Innovation, auch im Straßenverkehr sammeln die Mähvorsätze sichtlich Pluspunkte. Das Komfort Zusatzfahrwerk sorgt automatisch für maximale Sicherheit und entspricht den höchsten Anforderungen der allgemeinen Straßenverkehrsordnung. Zudem vereinfachen eine perfekte Sicht auf die Straße, hohe Wendigkeit und ein optimiertes Gewicht den Transport. Vollautomatisch werden beim Einklappen der Maschinen zwei Sicherheitsplanen seitlich an die Maschine gezogen. Auch die integrierte Beleuchtung wird von selbst gekuppelt. Lästiges, manuelles An- und Abbauen gehört nun der Vergangenheit an. Dadurch wird wertvolle Zeit gespart, der Fahrer muss nicht absteigen und der Feldhäcksler ist für die eigentliche Arbeit schneller im Feld, was die Produktivität erhöht. Das Kemper Komfort Zusatzfahrwerk wird für 8, 10-reihige und 12-reihige Mähvorsätze der 300plus Baureihe für Anbau an Claas Häcksler angeboten.

Připojení integrovaného osvětlení probíhá zcela samočinně.

Die Kupplung der integrierten Beleuchtung erfolgt völlig selbstständig.

Vollautomatisches Einklappen der zwei seitlich angebrachten Sicherheitsplanen.

Plně automatické sklápění dvou bezpečnostních plachet připevněných na stranách.

Beim Feldeinsatz wird das Rad abgestellt und so unnötiger Ballast vermieden.

Před zahájením práce na poli se kolo odstaví. Tím se odstraní zbytečná zátěž.

Žací systém

Mähsystem

Reihenunabhängiges Abschneidesystem

Reihenunabhängiges Abschneidesystem mit schnell laufenden Mährotoren und Freilauf im Getriebe. Das Abschneiden über die volle Arbeitsbreite geschieht durch geschlossene Sägerotoren mit auswechselbaren Segmenten. Schnell laufende Mährotoren schneiden auch unter schwierigen Bedingungen, wie z.B. Unterwuchs oder dünnstängeligem Erntegut, z.B. GPS.

Řádkově nezávislý systém odřezávání

Řádkově nezávislý systém odřezávání s rychloběžnými nožovými rotory a volnoběhem v převodovce. Odřezávání v celé pracovní šířce provádí uzavřené nožové rotory s výměnnými segmenty. Rychloběžné nožové rotory řežou i v obtížných podmínkách, jako jsou podrost nebo tenkostébelnaté plodiny, např. celorostlinná siláž (GPS).

Sägemesser

Die Sägemesser sind Wolfram-Karbid-beschichtet, hergestellt mit Qualitätszertifikat, erleiden keinen Schärfeverlust bei zunehmender Einsatzdauer. Hierdurch werden eine geringere Belastung der Kupplungen und Getriebe und erheblich höhere Standzeiten erreicht. Als Service-Sets lieferbar.

Pilové nože

Pilové nože mají wolfram karbidovou povrchovou úpravu. Kvalitu výroby dokládá certifikát. S rostoucí dobou používání neztrácejí pilové nože ostrost. Díky tomu je méně zatěžována spojka a převodovka a výrazně se prodlužuje životnost. Dodávají se jako servisní sada.

Räumer

Die 300plus-Serie verfügt über speziell geformte Räumer unterhalb der Mährotoren. Diese ermöglichen ein Zerfasern der scharfkantigen Maisstoppeln zur Schonung der Reifen des Feldhäckslers. Ausserdem unterstützt dieseine schnellere Verrottung der Stoppeln.

Ozuby

Řada 300plusje vybavena speciálně tvarovanými ozuby pod nožovými rotory. Umožňují rozvláknění ostrých hran strniště kukuřice a chrání tím pneumatiky sklízecí řezačky. Zároveň se tím urychluje tlení strniště.

Zvláštní výbava

Přednosti výbavy

Pohodlná jízda – díky automatickému vedení v řádcích pomocí nového senzoru KEMPER.

Nový senzor v prostředním hrotu děliče slouží jako asistent řízení.

V plastu je vestavěn magnet. Černý senzor měří vzdálenost a vysílá signál pro řízení.

Výhody nového senzoru KEMPER

- Vyšší pracovní rychlost díky automatickému vedení v řádcích

- Vyšší výkonnost řidiče díky menší námaze

- Plná koncentrace řidiče na hlavní činnosti

- Sklízecí řezačka nesjede ze stopy, ani když některý řádek chybí

- Inovativní software kompenzuje chybějící signály

- Bezúdržbová konstrukce asistenta řízení s nízkým opotřebením

 

 

Namontované ochranné plechy

Rozjezdová spojka chlazená kapalinou

Rozjezdovou spojku chlazenou kapalinou lze zakoupit jako volitelné příslušenství

Přes klacky a kamení s elektronickým kyvným rámem

Elektrohydraulický kyvný rám zajišťuje optimální kopírování terénu a rovnoměrné sklízení především ve svazích a na kamenité půdě.

Čidlem integrovaným v hrotu děliče lze pohybovat ve vertikálním i horizontálním směru. Terénní nerovnosti nebo kameny vyvolávají pohyby a vytvářejí impulzy.

Software řezačky přenáší impulzy čidla do hydraulického válce v kyvném rámu, který provede úpravu polohy ve vertikálním nebo horizontálním směru.

Výhody elektronického kyvného rámu

- Aktivní kopírování terénu a výšková regulace adaptéru

- Aktivní regulace pomocí detekčních třmenů ve vnějších hrotech

- Úprava polohy prostřednictvím hydraulických válců

- Rovnoměrná sklizeň v případě vyššího strniště

- Minimalizace znečištění píce

- Nižší náklady na spotřební díly a na údržbu

Technické údaje

375plus

Délka: 1,60 m

Celková šířka: 7,55 m

Výška: 1,40 (2,30) m

Pracovní šířka: 7,50 m

Přepravní šířka: 3,00 m

Hmotnost: 3 250 kg