ProfiCracker™ C245

Hvad enten det drejer sig om lang snitlængde til malkekvægavlere eller kort snitlængde til biogasanlægsejere — Kemper ProfiCracker™ har altid den perfekte løsning

Pålidelighed betyder en høst uden bekymringer!

En corn-cracker er hjertet i finsnitteren. Den intensive findeling af fodermaterialet har stor indflydelse på ensilagens kvalitet. En perfekt forberedelse stiller høje krav til cracker og transmission. Succesen til dig som maskinstationsejer eller landmand afhænger af, at crackeren fungerer fejlfrit. Det er derfor en god idé at nyde godt af den høje grad af pålidelighed fra ProfiCracker™. Kemper sætter sin lid til den mangeårige erfaring, som Scherer Inc. (USA) har i konstruktionen af crackere.

Alsidighed

Alsidighed

Uden problemer under alle høstbetingelser

Crackere med en valsediameter på ca. 200 – 280 mm
i savtand og TwinCut™ profiler kan dække alle forarbejdningskrav:

> Majsensilage kort snitlængde
> Majsensilage lang snitlængde
> Ensilage af hele planter

ProfiSilage™ med TwinCut™-valser:

Crackerløsninger fra specialister til specialister

Stort indhold af næringsstoffer pga. den hårede foderstruktur, total knusning af korn ved samtidig optimal fiberopdeling af resten af planten.

Standardudstyr

Stabil konstruktion

- enkel, robust hus og kompakt konstruktion

- meget rolig gang

Overvågning af temperatur

- konstant overvågning af crackerens lejetemperatur 

- afkøling af lejet minimerer risikoen for driftsstop 

- forebyggelse vha. tidlig registrering

- minimerer driftsstop

Enestående oliesmøring (olie isf. fedt)

- leje i oliebad med ekstra pneumatisk understøttet olietåge

- køler og skåner lejet
- let lufttryk forhindrer, at der trænger ensilagesaft og
   støv ind i lejet > lang levetid

Fås som ekstraudstyr

Pneumatisk remstrammersystem

- bedre kraftoverføring af remme til crackeren 

- forlænget levetid

Tekniske data

Tekniske data                          C245                      
Finsnittertype (Claas Jaguar Serie)Serie 494 til SN 49402913
Valsediameter250,0 mm
Valseprofil (tandkombination)
 
Savtand til majs (110 / 145)
TwinCut til majs (110 / 145)
TwinCut fin til helsædsensilage (145 / 165)
Længde 1071,3 mm 
Bredde 680,5 mm 
Højde 391,5 mm
Vægt394,00 kg
Difference i omdrejninger50%
Valsebredde700 mm
Akseldiameter (gennem lejet)70 mm (60 mm)