C3003 — maksymalna przepustowość

Przystosowany do ekstremalnie trudnych warunków zbioru!

Równomierny przepływ towaru, maksymalna moc i trwałe podzespoły

Idealne podbieranie paszy

Podbieracz ze zgrabiarką C3003 wyróżnia się małą średnicą i podnosi zebrany plon, nie przesuwając go wcześniej do przodu. Nawet krótki plon z ostatniego pokosu nie zsuwa się ze zgrabiarki, lecz jest bezpośrednio podbierany. Tworzy to idealne warunki do równomiernego przepływu towaru.

Przepływ towaru

Rolka dociskowa dostosowuje się automatycznie do wielkości pokosu. Dociska równomiernie pokos, ponieważ jest odciążana w wymaganym stopniu przez akumulator azotowy. Powiązana z rolką zgrabiarka prowadzenia pokosu jest zawsze poprawnie ustawiona i wprowadza zebrany plon precyzyjnie pod ślimak. Równomierność, z jaką pasza doprowadzana jest do ślimaka, jest wręcz zdumiewająca.

Specjalna konstrukcja ślimaka

Podbieracz Kemper wyposażony jest w ślimak o specjalnej konstrukcji. Plon tłoczony jest do środka maszyny pod naciskiem skrzydeł na ślimaku transportowym. Zbiegające do środka skrzydła wytwarzają ciągły przepływ towaru. Ponieważ ślimak ustawiony jest bezpośrednio przed walcami dociskowymi sieczkarni polowej, zebrany plon dosuwany jest aktywnie do tych walców. Redukuje to obciążenia udarowe sieczkarni. Wykorzystanie maszyny do granic możliwości jest łatwiejsze. Pozwala to oszczędzić paliwo i zmniejsza zużycie.

Minimalizacja strat paszy

Na ramionach rolki dociskowej przymocowana jest siatka, która rozpięta jest na całym podbieraczu. Ta siatka z drobnymi oczkami zapobiega rozpylaniu plonów w całej maszynie, w tym w obudowie chwytaka i na bębnie sieczkarni. Ułatwia to także konserwację sieczkarni polowej, ponieważ pozwala uniknąć konieczności usuwania dużych ilości pozostałości po zbiorze. Również szyby kabiny w mniejszym stopniu ulegają zabrudzeniu.

Prosta zmiana kierunku

Dzięki krótkiej konstrukcji podbieracza po zmianie kierunku plon łatwo wypada z przystawki, jeśli zadziałał wykrywacz metalu i podbieracz musi zmienić kierunek działania. Ułatwia to wyszukiwanie metalu i przyspiesza wznowienie pracy. Olbrzymi wznios rolki dociskowej upraszcza dojście do podbieracza.