ŽACÍ ADAPTÉR řady 300pro

Vysokootáčkové sklízecí adaptéry řady 300pro sečou rychle a bez kompromisů. Použití  pro nejrůznější sklízené plodiny umožňuje až 12 nožových rotorů

Inovativní šířka až 9 m

Vysokootáčkové sklízecí adaptéry řady 300pro sečou rychle a bez kompromisů. Použití pro nejrůznější sklízené plodiny - zcela nezávisle na rozteči řádků - umožňuje až 12 nožových rotorů. Díky této řádkově nezávislé sklízecí technice lze na pole najíždět z libovolné strany, což je důležité především u polehlé kukuřice. Rovnoměrné přivádění sklízených plodin v podélném směru do řezacího agregátu a jejich čisté skládání do svazků ve stupňovitých vkládacích bubnech umožňují plné vytížení vaší samojízdné sklízecí řezačky. Řada 300pro zajišťuje maximální produktivitu a kvalitu řezání při jakékoliv šířce řezacího bubnu.

Možnosti využití

Řada KEMPER 300pro: využitelná v každé roční době.

Adaptéry KEMPER se vyznačují vysokou rentabilitou a širokými možnostmi využití. Pomocí žacích adaptérů KEMPER lze sklízet mnoho tenkostébelnatých polních plodin určených pro získávání píce a výrobu bioplynu. Řádkově nezávislý sklízecí systém s rychloběžnými nožovými rotory umožňuje bezproblémové odřezávání v celé pracovní šířce i v extrémních sklizňových podmínkách. Nožové rotory s vyměnitelnými segmenty a speciálními ozuby vytvářejí předpoklady pro ideální výsledky sklizně.

Přeprava stroje

Na cestě k úspěchu

Boční žací jednotky modelu 345pro, 360pro  a 375pro jsou hydraulicky sklopné na přepravní šířku 3 m resp. na 3,3 m u modelu 390pro. Skládatelný ochranný kryt je  u modelu 345pro a 360pro vybaven směrovými a obrysovými světly.

Malá transportní šířka a inteligentní sklápění žacího adaptéru zajišťují dokonalý výhled.

 

 

 

Jistota a bezpečnost - to je Kemper

Řada 300pro nepředstavuje inovaci pouze na poli, žací adaptéry sbírají plusové body i v silničním provozu. Komfortní podpěrné kolo zajišťuje automaticky maximální bezpečnost a splňuje nejvyšší požadavky obecné vyhlášky o silničním provozu. Přepravu usnadňuje i dokonalý výhled na silnici, vysoká obratnost a optimální hmotnost. Při sklápění se na stroj z boku zcela automaticky natáhnou dvě bezpečnostní plachty. Samočinně se připojí i integrované osvětlení. Nepříjemná manuální montáž a demontáž již patří do minulosti. Šetří se drahocenný čas, řidič nemusí sestupovat ze stroje a samojízdná sklízecí řezačka může rychleji zahájit práci na poli, což zvyšuje produktivitu. Komfortní podpěrné kolo Kemper je v nabídce pro osmi, deseti a dvanáctiřádkové žací adaptéry konstrukční řady 300pro určené pro montáž na řezačky Claas.

Připojení integrovaného osvětlení probíhá zcela samočinně.

Plně automatické sklápění dvou bezpečnostních plachet připevněných na stranách.

Před zahájením práce na poli se kolo odstaví. Tím se odstraní zbytečná zátěž.

Žací systém

Řádkově nezávislý systém odřezávání

Řádkově nezávislý systém odřezávání s rychloběžnými nožovými rotory a volnoběhem v převodovce. Odřezávání v celé pracovní šířce provádí uzavřené nožové rotory s výměnnými segmenty. Rychloběžné nožové rotory řežou i v obtížných podmínkách, jako jsou podrost nebo tenkostébelnaté plodiny, např. celorostlinná siláž (GPS).

Pilové nože

Pilové nože mají wolfram karbidovou povrchovou úpravu. Kvalitu výroby dokládá certifikát. S rostoucí dobou používání neztrácejí pilové nože ostrost. Díky tomu je méně zatěžována spojka a převodovka a výrazně se prodlužuje životnost. Dodávají se jako servisní sada.

Ozuby

Řada 300pro je vybavena speciálně tvarovanými ozuby pod nožovými rotory. Umožňují rozvláknění ostrých hran strniště kukuřice a chrání tím pneumatiky sklízecí řezačky. Zároveň se tím urychluje tlení strniště.

Bezpečné nabírání plodin díky novým hrotům bubnů

Nová řada Pro značky Kemper má nyní nový patentovaný tvar zubů s „drápkem“, který bezpečně zachytí a přidrží rostliny, které se pak bez problémů vkládají rovnou do podávacího kanálu. Tato nová konstrukce bubnu pevně uchopí každou rostlinu i při vyjíždění z porostu a na souvratích.Nová řada Pro značky Kemper má nyní nový patentovaný tvar zubů s „drápkem“, který bezpečně zachytí a přidrží rostliny, které se pak bez problémů vkládají rovnou do podávacího kanálu. Tato nová konstrukce bubnu pevně uchopí každou rostlinu i při vyjíždění z porostu a na souvratích.

Nové šroubovací vtahovací hroty

Nové hroty u řady 300pro se šroubují jednotlivě. To znamená, že je lze při sklizni polehlé kukuřice snadno demontovat. Díky tomu mohou bubny nabírat plodinu přímo.