ŽACÍ ADAPTÉR 375pro

Vysokootáčkový sklízecí adaptér řady 375pro seče rychle a bez kompromisů.<br/> 10 nožových rotorů umožňuje využívání pro nejrůznější plodiny.

Inovativní šířka 7,5 m

Vysokootáčkový sklízecí adaptér 375pro seče rychle a bez kompromisů.<br/> 10 nožových rotorů umožňuje využívání pro nejrůznější plodiny - zcela nezávisle na rozteči řádků. Díky této řádkově nezávislé sklízecí technice lze na pole najíždět z libovolné strany, což je důležité především u polehlé kukuřice. Rovnoměrné přivádění sklízených plodin v podélném směru do řezacího agregátu a jejich čisté skládání do svazků ve stupňovitých vkládacích bubnech umožňují plné vytížení Vaší samojízdné sklízecí řezačky. Řada 300pro zajišťuje maximální produktivitu a kvalitu řezání při jakékoliv šířce bubnu řezačky.

Možnosti využití

Řada KEMPER 300pro : využitelná v každé roční době.

Adaptéry KEMPER se vyznačují vysokou rentabilitou a širokými možnostmi využití. Pomocí žacích adaptérů KEMPER lze sklízet mnoho tenkostébelnatých polních plodin určených pro získávání píce a výrobu bioplynu. Řádkově nezávislý sklízecí systém s rychloběžnými nožovými rotory umožňuje bezproblémové odřezávání v celé pracovní šířce i v extrémních sklizňových podmínkách. Nožové rotory s vyměnitelnými segmenty a speciálními ozuby vytvářejí předpoklady pro ideální výsledky sklizně.

Přeprava stroje

Transport der Maschine

Připojení integrovaného osvětlení probíhá zcela samočinně.

Plně automatické sklápění dvou bezpečnostních plachet připevněných na stranách.

Před zahájením práce na poli se kolo odstaví. Tím se odstraní zbytečná zátěž.

Žací systém

Systém sečení

Řádkově nezávislý systém odřezávání

Řádkově nezávislý systém odřezávání s rychloběžnými nožovými rotory a volnoběhem v převodovce. Odřezávání v celé pracovní šířce provádí uzavřené nožové rotory s výměnnými segmenty. Rychloběžné nožové rotory řežou i v obtížných podmínkách, jako jsou podrost nebo tenkostébelnaté plodiny, např. celorostlinná siláž (GPS).

Pilové nože

Pilové nože mají wolfram karbidovou povrchovou úpravu. Kvalitu výroby dokládá certifikát. S rostoucí dobou používání neztrácejí pilové nože ostrost. Díky tomu je méně zatěžována spojka a převodovka a výrazně se prodlužuje životnost. Dodávají se jako servisní sada.

Ozuby

Řada 300pro je vybavena speciálně tvarovanými ozuby pod nožovými rotory. Umožňují rozvláknění ostrých hran strniště kukuřice a chrání tím pneumatiky sklízecí řezačky. Zároveň se tím urychluje tlení strniště.

Zvláštní výbava

Přednosti výbavy

Pohodlná jízda – díky automatickému vedení v řádcích pomocí nového senzoru KEMPER.

Nový senzor v prostředním hrotu děliče slouží jako asistent řízení.

V plastu je vestavěn magnet. Černý senzor měří vzdálenost a vysílá signál pro řízení.

Výhody nového senzoru KEMPER

- Vyšší pracovní rychlost díky automatickému vedení v řádcích

- Vyšší výkonnost řidiče díky menší námaze

- Plná koncentrace řidiče na hlavní činnosti

- Sklízecí řezačka nesjede ze stopy, ani když některý řádek chybí

- Inovativní software kompenzuje chybějící signály

- Bezúdržbová konstrukce asistenta řízení s nízkým opotřebením

 

 

Namontované ochranné plechy

Rozjezdová spojka chlazená kapalinou

Rozjezdovou spojku chlazenou kapalinou lze zakoupit jako volitelné příslušenství

Přes klacky a kamení s elektronickým kyvným rámem

Elektrohydraulický kyvný rám zajišťuje optimální kopírování terénu a rovnoměrné sklízení především ve svazích a na kamenité půdě.

Čidlem integrovaným v hrotu děliče lze pohybovat ve vertikálním i horizontálním směru. Terénní nerovnosti nebo kameny vyvolávají pohyby a vytvářejí impulzy.

Software řezačky přenáší impulzy čidla do hydraulického válce v kyvném rámu, který provede úpravu polohy ve vertikálním nebo horizontálním směru.

Výhody elektronického kyvného rámu

- Aktivní kopírování terénu a výšková regulace adaptéru

- Aktivní regulace pomocí detekčních třmenů ve vnějších hrotech

- Úprava polohy prostřednictvím hydraulických válců

- Rovnoměrná sklizeň v případě vyššího strniště

- Minimalizace znečištění píce

- Nižší náklady na spotřební díly a na údržbu

Technické údaje

375pro

Délka: 1,60 m

Celková šířka: 7,55 m

Výška: 1,40 (2,30) m

Pracovní šířka: 7,50 m

Přepravní šířka: 3,00 m

Hmotnost: 3 250 kg