C3003 - sběrací adaptér s maximální průchodností

Byl vyvinut pro extrémně tvrdé sklizňové podmínky!

Rovnoměrný tok materiálu, maximální výkon a komponenty s dlouhou životností

Maximální průchodnost - právě když to začne být obtížné

Vytěžte ze své sklízecí řezačky maximum. Nový sběrací adaptér C3003 byl vyvinut speciálně pro sklízecí řezačky Claas. Veškeré navržené komponenty jsou extrémně robustní. Dokáže plně vytížit výkonné sklízecí řezačky i v případech, kdy je mokrá píce shrnuta do nerovnoměrných řádků. Posuňte jednoduše páčku plynu dopředu a vyzkoušejte, jak mohutně bude tento nový sběrací adaptér polykat sklízené plodiny, aniž by předčasně sepnula kluzná spojka.

Dokonalý sběr píce

Nosič prstů sběrače C3003 má malý průměr a nadzvedává sklízenou plodinu, aniž by ji hrnul dopředu. Prsty neodvalují ani krátký sklízený materiál z poslední seče a rovnou jej nabírají. To je základ rovnoměrného proudu materiálu.

Tok materiálu

Usměrňovací válec se automaticky přizpůsobuje velikosti řádku. Válec se na řádku rovnoměrně otáčí, protože jej zásobník s dusíkem v potřebném rozsahu odlehčuje. Vodicí prsty spojené s válcem jsou vždy správně nastavené a vedou sklízenou plodinu bezpečně pod šnek. Budete překvapeni, jak rovnoměrně bude píce přiváděna ke šneku.

Speciální konstrukce šnekového dopravníku

Sběrací adaptér Kemper má speciální konstrukci šnekového dopravníku. Šnekovnice na šnekovém dopravníku přivádějí sklízený materiál do středu stroje. Směřují ke středu a vytvářejí konstantní proud materiálu. Protože se šnekový dopravník nachází přímo před stlačovacími válci sklízecí řezačky, je do nich sklízená plodina aktivně vkládána. Redukuje se tím nárazové zatěžování řezačky. Stroj lze snadněji provozovat na hranici jeho výkonu. Šetří se pohonné hmoty a snižuje se opotřebení.

Minimální ztráty píce

Protiprachová síť napnutá přes celý sběrací adaptér se připevňuje na ramena usměrňovacího válce. Síť zabraňuje hromadění sklízené plodiny v celém stroji, včetně skříně sběracího ústrojí a na bubnu řezačky. To usnadňuje údržbu sklízecí řezačky bez nutnosti odklízet velké množství zbytků sklizně. I okna kabiny zůstávají čistější.

Jednoduchá reverzace

Po aktivaci detektoru kovů, kdy je nutné provést reverzaci sběracího adaptéru, vypadne sklízená plodina díky krátké konstrukci sběracího ústrojí snadno z adaptéru. To usnadňuje nalezení kovů a urychluje nové spuštění stroje. Enormní výška zdvihu usměrňovacího válce umožňuje snadný přístup do útrob sběrače.