FRONTSLÅMASKINE 360pro

Høstforsatsen 360pro sikrer en hurtig og kompromisløs skårlægning med højt omdrejningstal. 8 skærerotorer gør det muligt at arbejde med meget forskelligt materiale.

6 m innovation

Høstforsatsen på 360pro sikrer en hurtig og kompromisløs skårlægning med højt omdrejningstal. 8 skærerotorer gør det muligt at arbejde med meget forskelligt materiale - helt uafhængigt af rækkeafstanden. Takket være den rækkeuafhængige høstteknik kan man køre til marken fra begge sider, hvilket er særligt vigtigt ved lejesæd (majs). Den ensartede fremføring af materialet på langs i knivcylinderen og den rene samling vha. de specielle trinvise indføringstromler tillader fuld udnyttelse af din finsnitter. 300pro-serien tilbyder produktivitet i topklasse med maksimal snittekvalitet i hele knivcylinderens bredde.

Arbejdsmuligheder

KEMPER 300pro serien: Kan anvendes året rundt.

Høj ydeevne og stor alsidighed er kendetegnende for KEMPER frontudstyr. Mange markafgrøder med tynde stængler til foder-og biogasproduktion kan høstes med KEMPER frontslåmaskiner. Selv under de mest vanskelige høstbetingelser giver et rækkeuafhængigt høstsystem med hurtigt løbende skærerotorer mulighed for en perfekt afskæring over hele arbejdsbredden. Savrotorerne med udskiftelige segmenter og specielle rensejern udgør forudsætningen for de bedste høstresultater.

Transport af maskinen

Med stor succes.

De yderste skæreenheder på 345pro, 360pro og 375pro kan klappes hydraulisk ind, så der opnås en transportbredde på 3 m eller for 390pro en transportbredde på 3,3 m. Den sammenklappelige sikkerhedsforanstaltning er udstyret med blink- og positionslys på  345pro og 360pro. Fra 375pro  er belysningen  integreret i maskinen som en vinge, der kan klappes ind.

Den ringe transportbredde og den intelligente indklapning af frontslåmaskinen giver et perfekt udsyn.

 

 

Kør sikkert med Kemper

Ikke kun på marken er 300pro-serien en innovation, også ved kørsel på offentlig vej har frontslåmaskinen synlige fordele. Komfort-støttehjulet sørger automatisk for maksimal sikkerhed og lever op til de højeste krav i den almindelige færdselslov. Derudover gør det perfekte udsyn til landevejen, den høje smidighed og en optimal vægt transporten meget enklere. Når maskinen er klappet ind, anbringes der automatisk to sikkerhedsskærme på siden af maskinen. Også den integrerede belysning tilkobles automatisk. Nu er det ikke længere nødvendigt at foretage den besværlige montering og afmontering. På den måde spares der værdifuld tid. Føreren behøver ikke stige ud af kabinen, og finsnitteren udfører sit arbejde på marken hurtigere, hvilket øger produktiviteten. Kemper komfort-støttehjul fås til 8-, 10- og 12-rækkede frontslåmaskiner i 300pro-serien til påmontering på Claas finsnittere.

Tilkoblingen til den integrerede belysning sker helt automatisk.

Fuldautomatisk indklapning af de to sikkerhedsskærme, der er anbragt på siden af maskinen.

Når der arbejdes på marken, kobles hjulet fra for at undgå unødig vægt.

Skårlægningssystem

Rækkeuafhængigt afskæringssystem

Rækkeuafhængigt afskæringssystem med hurtigt løbende skærerotorer og friløb i gearet. Afskæringen sker over hele arbejdsbredden vha. de lukkede savrotorer med udskiftelige segmenter. Hurtigt løbende skærerotorer skærer selv under vanskelige betingelser, som fx underbevoksning eller materiale med tynde stængler, fx helsædsensilage.

Savkniv

Savknivene har wolframcarbid-belægning, fremstillet med kvalitetscertifikat, bliver ikke sløve ved tiltagende levetid. Herigennem opnås en ringere belastning af koblinger og gear og en væsentlig længere holdbarhed. Kan leveres som servicesæt.

Rensejern

300pro-serien har specielt formede rensejern under skærerotorerne. Dette giver mulighed for at rive de skarpkantede majsstubbe grundigt itu, så finsnitterens dæk skånes. Desuden understøtter dette en hurtigere forrådnelse af stubbene.

Sikkert afgrødeindtag med nye cylinderfingre

Den nye pro-serie fra Kemper har nu et nyt patenteret design af fingrene med en ”klo”, der sikkert griber og fastholder afgrøden og fører den til transportkanalen. Dette nye cylinderdesign fastholder hver plante, også når der køres ud af afgrøden og ved forageren.

nye knivfingre med skruer

De nye fingre i 300pro-serien skrues fast enkeltvis. Det betyder, at de ved høst af majs, der er gået i leje, nemt kan fjernes. Så kan cylindrene løfte afgrøden direkte.

Specialudstyr

Et plus ved udstyret

Afslappet kørsel - takket være automatisk navigation med den nye KEMPER sensor.

Den nye sensor i den midterste delerspids fungerer som styrehjælp.

Der er indsat en magnet i plasten. Den sorte sensor måler afstanden og registrerer et styresignal.

Fordelene ved den nye KEMPER sensor

- Højere arbejdshastigheder takket være automatisk navigation

- Færre anstrengelser for føreren og således højere effekt

- Føreren kan koncentrere sig om det væsentlige

- Selv hvis der mangler en række, kører finsnitteren ikke af sporet

- Innovativt software kompenserer for manglende signaler

- Slidstærk og vedligeholdelsesfri konstruktion i styrehjælpen

 

2-trins gearstang

En 2-trins styring optimerer fremføringshastigheden, især ved lange skærelængder

Væskeafkølet startkobling

Som ekstraudstyr fås desuden en væskeafkølet startkobling.

Den elektroniske pendulramme

Den elektrohydrauliske pendulramme sørger for en optimal marktilpasning og en jævn snitning, især i kuperet terræn og stenet jordbund.

Tasteren, der er integreret i delerspidsen kan højde- og sideindstilles. Ujævnheder i marken eller sten udløser bevægelser og skaber impulser.

Impulserne fra tasten overføres via snitter-softwaren på den hydrauliske cylinder i pendulrammen, der udløser en højde- og sidetilpasning.

Fordele ved den elektroniske pendulramme

- Aktiv marktilpasning og højderegulering af forsatsen

- Aktiv styring vha. tastebøjler på de yderste spidser

- Tilpasning vha. hydraulikcylinder

- Jævn høst ved høj stub

- Minimal tilsmudsning af foderet

- Færre omkostninger i forbindelse med slid og mindre vedligeholdelse

Øget levetid og minimal slitage

Mange professionelle kunder vælger skærebord fra Kemper, fordi de kan bruges på tværs af enhederne og er meget sikre i drift. Ydeevnen øges for hver sæson, og de forventer derfor også længere levetid ved minimalt vedligehold. Det har Kemper taget højde for, og ved pro-serien tilbyder de langtidsholdbare komponenter med høj belastningsevne til alle dele, der er udsat for øget slitage. Det gælder skæreknivene, mederne, knivfingrene og bestemte tværgående indføringscylindre.   

Tekniske data

360pro

Længde: 1,60 m

Samlet bredde: 6,05 m

Højde: 1,40 (2,30) m

Arbejdsbredde: 6,00 m

Transportbredde: 3,00 m

Vægt: 2.535 kg