475pro – endnu mere rækkevidde

Den ideelle forsats til høst af stængelafgrøder.

Med en arbejdsbredde på 7,50 m kan der med en rækkeafstand på 75 cm høstes op til 10 rækker majs. Kendetegnende er begge de små ydre indføringstromler, der fremfører majsen pålideligt ind på de store cylindre.

Arbejdsmuligheder

Ved ekstreme høstbetingelser i majs over 4,0 m, forskellige rækkeafstande, fx 38“ (96 cm), tyndstilkede plantetyper og ekstrem lejesæd viser 475pro rigtig, hvad den kan.

Alsidige anvendelsesmuligheder: ved majs, sorghum, solsikke, helsædsensilage, raps, hamp, elefantgræs, osv.

Transport af maskinen

Kør sikkert med Kemper

Ikke kun på marken er 400pro-serien en innovation, også ved kørsel på offentlig vej har frontslåmaskinen synlige fordele. Komfort-støttehjulet sørger automatisk for maksimal sikkerhed og lever op til de højeste krav i den almindelige færdselslov. Derudover gør det perfekte udsyn til landevejen, den høje smidighed og en optimal vægt transporten meget enklere. Når maskinen er klappet ind, anbringes der automatisk to sikkerhedsskærme på siden af maskinen. Også den integrerede belysning tilkobles automatisk. Nu er det ikke længere nødvendigt at foretage den besværlige montering og afmontering. På den måde spares der værdifuld tid. Føreren behøver ikke stige ud af kabinen, og finsnitteren udfører sit arbejde på marken hurtigere, hvilket øger produktiviteten. Kemper komfort-støttehjul fås til 8-, 10- og 12-rækkede frontslåmaskiner i 400pro-serien til påmontering på Claas finsnittere.

Tilkoblingen til den integrerede belysning sker helt automatisk.

Fuldautomatisk indklapning af de to sikkerhedsskærme, der er anbragt på siden af maskinen.

Når der arbejdes på marken, kobles hjulet fra for at undgå unødig vægt.

Skårlægningssystem

Rækkeuafhængigt afskæringssystem

Rækkeuafhængigt afskæringssystem med hurtigt løbende skærerotorer og friløb i gearet. Afskæringen sker over hele arbejdsbredden vha. de lukkede savrotorer med udskiftelige segmenter. Hurtigt løbende skærerotorer skærer selv under vanskelige betingelser, som fx underbevoksning eller materiale med tynde stængler, fx helsædsensilage.

Savkniv

Savknivene har wolframcarbid-belægning, fremstillet med kvalitetscertifikat, bliver ikke sløve ved tiltagende levetid. Herigennem opnås en ringere belastning af koblinger og gear og en væsentlig længere holdbarhed. Kan leveres som servicesæt.

Rensejern

300pro-serien har specielt formede rensejern under skærerotorerne. Dette giver mulighed for at rive de skarpkantede majsstubbe grundigt itu, så finsnitterens dæk skånes. Desuden understøtter dette en hurtigere forrådnelse af stubbene.

Sikkert afgrødeindtag med nye cylinderfingre

Den nye pro-serie fra Kemper har nu et nyt patenteret design af fingrene med en ”klo”, der sikkert griber og fastholder afgrøden og fører den til transportkanalen. Dette nye cylinderdesign fastholder hver plante, også når der køres ud af afgrøden og ved forageren.

nyt fladt cylinderdesign

Ved majs, der er gået i leje, er det vigtigt, at fingrene kommer ind under majsen. De nye lave indføringscylindre forhindrer, at afgrøden trykkes frem. I stedet løftes majsen og transporteres hen over cylindrene direkte hen mod den tværgående transportkanal. Afgrødeophobninger, der kan medføre tilstopninger, reduceres til et minimum. Det er en stor hjælp for føreren, fordi det betyder færre stop og færre reverseringer.

justerbar hældning af skærebordet (til montering på Claas-finsnittere)

For at sikre tilpasning til forskellige dækstørrelser og indsatsområder kan hældningen indstilles i fire forskellige trin. Det sker let ved at justere fanglommerne øverst på monteringsrammen og på koblingen nederst.

Specialudstyr

Monterbare stængelhævere

Monterbare stængelhævere

Monterbare spidser til opsamling af lejesæden.

Helsædsensilage-kit

Helsædsensilage-kit til forbedret fremføring af materialestrøm.

Et plus ved udstyret

Afslappet kørsel - takket være automatisk navigation med den nye KEMPER sensor.

Den nye sensor i den midterste delerspids fungerer som styrehjælp.

Der er indsat en magnet i plasten. Den sorte sensor måler afstanden og registrerer et styresignal.

Fordelene ved den nye KEMPER sensor

- Højere arbejdshastigheder takket være automatisk navigation

- Færre anstrengelser for føreren og således højere effekt

- Føreren kan koncentrere sig om det væsentlige

- Selv hvis der mangler en række, kører finsnitteren ikke af sporet

- Innovativt software kompenserer for manglende signaler

- Slidstærk og vedligeholdelsesfri konstruktion i styrehjælpen

 

2-trins gearstang

En 2-trins styring optimerer fremføringshastigheden, især ved lange skærelængder

Væskeafkølet startkobling

Som ekstraudstyr fås desuden en væskeafkølet startkobling.

Den elektroniske pendulramme

Den elektrohydrauliske pendulramme sørger for en optimal marktilpasning og en jævn snitning, især i kuperet terræn og stenet jordbund.

Tasteren, der er integreret i delerspidsen kan højde- og sideindstilles. Ujævnheder i marken eller sten udløser bevægelser og skaber impulser.

Impulserne fra tasten overføres via snitter-softwaren på den hydrauliske cylinder i pendulrammen, der udløser en højde- og sidetilpasning.

Fordele ved den elektroniske pendulramme

- Aktiv marktilpasning og højderegulering af forsatsen

- Aktiv styring vha. tastebøjler på de yderste spidser

- Tilpasning vha. hydraulikcylinder

- Jævn høst ved høj stub

- Minimal tilsmudsning af foderet

- Færre omkostninger i forbindelse med slid og mindre vedligeholdelse

Øget levetid og minimal slitage

Mange professionelle kunder vælger skærebord fra Kemper, fordi de kan bruges på tværs af enhederne og er meget sikre i drift. Ydeevnen øges for hver sæson, og de forventer derfor også længere levetid ved minimalt vedligehold. Det har Kemper taget højde for, og ved pro-serien tilbyder de langtidsholdbare komponenter med høj belastningsevne til alle dele, der er udsat for øget slitage. Det gælder skæreknivene, mederne, knivfingrene og bestemte tværgående indføringscylindre.   

Tekniske data

 475pro

Længde:

2,78 m

Samlet bredde:

7,55 m

Højde klappet ud:

1,52 m

Højde klappet ind:

3,65 m

Arbejdsbredde:

7,50 m

Transportbredde:

3,30 m

Vægt på basiskonstruktionen ca.:

3300 kg