FRONTSLÅMASKINE 345pro

Høstforsatserne 345pro sikrer en hurtig og kompromisløs skårlægning med højt omdrejningstal.<br/> 6 skærerotorer gør det muligt at arbejde med meget forskelligt materiale.

4,5 m innovation

 Høstforsatsen 345prosikrer en hurtig og kompromisløs skårlægning med højt omdrejningstal.<br/> Op til 6 skærerotorer gør det muligt at arbejde med meget forskelligt materiale - helt uafhængigt af rækkeafstanden. Takket være den rækkeuafhængige høstteknik kan man køre til marken fra begge sider, hvilket er særligt vigtigt ved lejesæd (majs). Den ensartede fremføring af materialet på langs i knivcylinderen og den rene samling vha. de specielle trinvise indføringstromler tillader fuld udnyttelse af din finsnitter. 300pro-serien tilbyder produktivitet i topklasse med maksimal snittekvalitet i hele knivcylinderens bredde.

Arbejdsmuligheder

KEMPER 300pro serien: Kan anvendes året rundt.

Høj ydeevne og stor alsidighed er kendetegnende for KEMPER frontudstyr. Mange markafgrøder med tynde stængler til foder-og biogasproduktion kan høstes med KEMPER frontslåmaskiner. Selv under de mest vanskelige høstbetingelser giver et rækkeuafhængigt høstsystem med hurtigt løbende skærerotorer mulighed for en perfekt afskæring over hele arbejdsbredden. Savrotorerne med udskiftelige segmenter og specielle rensejern udgør forudsætningen for de bedste høstresultater.

Transport af maskinen

Med stor succes.

De yderste skæreenheder på 345pro, 360pro og 375pro kan klappes hydraulisk ind, så der opnås en transportbredde på 3 m eller for 390pro en transportbredde på 3,3 m. Den sammenklappelige sikkerhedsforanstaltning er udstyret med blink- og positionslys på  345pro og 360pro. Fra 375ro  er belysningen  integreret i maskinen som en vinge, der kan klappes ind.

Den ringe transportbredde og den intelligente indklapning af frontslåmaskinen giver et perfekt udsyn.

Skårlægningssystem

Rækkeuafhængigt afskæringssystem

Rækkeuafhængigt afskæringssystem med hurtigt løbende skærerotorer og friløb i gearet. Afskæringen sker over hele arbejdsbredden vha. de lukkede savrotorer med udskiftelige segmenter. Hurtigt løbende skærerotorer skærer selv under vanskelige betingelser, som fx underbevoksning eller materiale med tynde stængler, fx helsædsensilage.

Savkniv

Savknivene har wolframcarbid-belægning, fremstillet med kvalitetscertifikat, bliver ikke sløve ved tiltagende levetid. Herigennem opnås en ringere belastning af koblinger og gear og en væsentlig længere holdbarhed. Kan leveres som servicesæt.

Rensejern

300pro-serien har specielt formede rensejern under skærerotorerne. Dette giver mulighed for at rive de skarpkantede majsstubbe grundigt itu, så finsnitterens dæk skånes. Desuden understøtter dette en hurtigere forrådnelse af stubbene.

Specialudstyr

Et plus ved udstyret

Afslappet kørsel - takket være automatisk navigation med den nye KEMPER sensor.

Den nye sensor i den midterste delerspids fungerer som styrehjælp.

Der er indsat en magnet i plasten. Den sorte sensor måler afstanden og registrerer et styresignal.

Fordelene ved den nye KEMPER sensor

- Højere arbejdshastigheder takket være automatisk navigation

- Færre anstrengelser for føreren og således højere effekt

- Føreren kan koncentrere sig om det væsentlige

- Selv hvis der mangler en række, kører finsnitteren ikke af sporet

- Innovativt software kompenserer for manglende signaler

- Slidstærk og vedligeholdelsesfri konstruktion i styrehjælpen

 

Monterede slidplader

Væskeafkølet startkobling

Som ekstraudstyr fås desuden en væskeafkølet startkobling

Tekniske data

345pro

Længde: 1,60 m

Samlet bredde: 4,55 m

Højde: 1,60 (1,85) m

Arbejdsbredde: 4,50 m

Transportbredde: 3,00 m

Vægt: 2.050 kg